Autoline » Trợ giúp » Hồ sơ
Hồ sơ
Tài khoản tại Autoline

Tạo một tài khoản với Autoline sẽ giúp bạn làm việc với trang web hiệu quả hơn.

Nếu bạn đang quan tâm đến việc mua các phương tiện hoặc máy móc, bạn có thể thấy khả năng hữu ích của chúng tôi trong việc quản lý gói đăng ký, lưu các quảng cáo trong mục yêu thích và so sánh.

Nếu bạn đang bán phương tiện, một tài khoản Autoline sẽ giúp bạn tiếp cận tới các lợi thế sau đây: các số liệu thống kê chi tiết về các quảng cáo đã đăng của bạn, quản lý các yêu cầu của người dùng thuận tiện, một dịch vụ làm tăng tính hiệu quả cho các quảng cáo của bạn, thông tin về số dư tài khoản của bạn và nhiều lợi thế khác.

Làm thế nào để đăng ký một cá nhân tại trang web?
Để tạo một tài khoản dành cho cá nhân, hãy sử dụng cách an toàn và đáng tin cậy nhất - đăng ký bằng OAuth (Facebook, Google và các dịch vụ khác) hoặc bằng địa chỉ email của bạn.
Làm thế nào để khôi phục truy cập vào một tài khoản?
Nếu bạn đã đăng ký bằng địa chỉ email và quên mật khẩu, bạn có thể khôi phục truy cập bằng tính năng "khôi phục mật khẩu".
Chú ý! Hãy nhập bằng OAuth (Facebook, Google và các dịch vụ khác) để không bị mất truy cập vào tài khoản của bạn.
Làm thế nào để xem các số liệu thống kê của quảng cáo?
Các số liệu thống kê của quảng cáo có sẵn trong hồ sơ của bạn: liên kết.
Làm thế nào để thay đổi các thông tin liên hệ (địa chỉ email, số điện thoại, v.v)?
Để thay đổi thông tin liên hệ, đi tới thanh "Cài đặt" trong hồ sơ của bạn và cập nhật dữ liệu.
Làm thế nào để quản lý các gói đăng ký?
Bạn có thể thêm, xoá và chỉnh sửa các gói đăng ký trong tài khoản Autoline của bạn, thay đổi tần suất thông báo hoặc tắt hoàn toàn.
Vẫn chưa tìm thấy thông tin cần thiết? Hãy thoải mái đặt câu hỏi