Sơ mi rơ mooc sàn thấp LIDER NEW remorque surbaissée 2022 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) mới

PDF
PDF
Giá:
yêu cầu
Hỏi về giá
Liên hệ với người bán
Thương hiệu LIDER
Mẫu NEW remorque surbaissée 2022 YEAR (MANUFACTURER COMPANY)
Loại sơ mi rơ mooc sàn thấp
Năm sản xuất 2022
Khả năng chịu tải 80000 kg
Khối lượng tịnh 11500 kg
Tổng trọng lượng 91500 kg
Địa điểm Thổ Nhĩ Kỳ KONYA
Đặt vào hôm qua
ID hàng hoá của người bán 19032012
Mô tả
Các kích thước tổng thể 14 m × 3 m × 1.5 m
Khung
Kích thước phần thân 12 m × 3 m × 1 m
Khung xe thép
Khung rơ moóc toàn bộ
Bánh xe dự phòng
Hộp đựng dụng cụ sửa chữa
Giá gắn bánh xe dự phòng
Trục
Thương hiệu BPW
Số trục 4
Ngừng lò xo/không khí
Bánh xe kép
Kích thước lốp 295 60 R 22,5
Phanh tang trống
Trục trước 1
Kích thước lốp 295 60 R 22,5
Trục thứ cấp 1
Kích thước lốp 295 60 R 22,5
Trục sau 1
Kích thước lốp 295 60 R 22,5
Phanh
ABS
EBS
Thiết bị bổ sung
Hệ thống bôi trơn trung tâm
Tình trạng
Tình trạng mới
Thêm chi tiết
Màu sắc đỏ, ánh kim

Thêm chi tiết — Sơ mi rơ mooc sàn thấp LIDER NEW remorque surbaissée 2022 YEAR (MANUFACTURER COMPANY) mới

Tiếng Việt
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
All type trailer & tanker manufacurer

Best Price -Best Quality

You can contact with us to visit our foctory and check products in stock.

Available ready products for shipment.

hiện liên lạc

Contact:hiện liên lạc Viber- Whatsapp - hiện liên lạc
LİDER TRAİLER MANUFACTURER OF ALL TYPES SEMİ TRAILER IN TURKEY.

Tipper
Lowbed
Bulk cement tanker
Flatbed trailer
Containeer carrier
Fuel Tanker trailer

Please contact with us for our best price.

CONTACTS : + hiện liên lạc WhatsApp -Viber-Line

hiện liên lạc

hiện liên lạc

hiện liên lạc
Quan trọng
Chào giá này chỉ mang tính hướng dẫn. Vui lòng yêu cầu thêm thông tin chính xác từ người bán.
Các bí quyết mua hàng
Các bí quyết an toàn
Bán máy móc hoặc phương tiện?
Bạn có thể làm điều này với chúng tôi!

Các quảng cáo tương tự